Musimy posiadać odblokowany system w naszym telefonie np. developersko lub CustomRomem

Pobieramy poniższe oprogramowanie i instalujemy je zależnie od systemu

Dla systemu Vista/7 WP SDK 7.1
Dla systemu XP Mini WP SKD

Uruchamiamy program z Start->Windows Phone SDK7.1->Application Deployment wraz z oprogramowaniem Zune.
Teraz tylko musimy wybrać plik XAP i nacisnąć przycisk Deploy

Lista możliwych błędów:

0x8103010B
Aplikacja posiada zabezpieczenie co uniemożliwia instalację nawet na urządzeniach z pełnym odblokowaniem. Należy przepuścić taki plik przez 3MktPlace

0x8973190E
Błąd połączenia USB

0x8974006
Ekran zablokowany

0x89731812
Brak połączenia USB

0x81030119
Aplikacja wymaga dostępu do rejestru czyli tylko dla urządzeń z pełnym odblokowaniem